ยาง

ยางแม่เหล็ก

ผลิตภัณฑ์มีการใช้งาน กันกระแทก รองรับแรงกระแทกของเสียง และลดแรงสั่นสะเทือนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นเครื่องพิมพ์ และคอมพิวเตอร์

 

Rubber