โฟม

โฟม

สามารถใช้เพื่อกันกระแทก ลดแรงกระแทกของเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่นเครื่องพิมพ์ ,คอมพิวเตอร์และอื่น ๆ

 

Foam