สติ๊กเกอร์สูญญากาศ

สติ๊กเกอร์สูญญากาศ

เป็นสติ๊กเกอร์ที่มีรูปแบบหรือการออกแบบที่สามารถใช้งานได้อย่างคงทนบนพื้นผิวอื่นๆ เช่นบนพื้นผิวกระจก , กระจกหน้ารถ ส่วนมากมักจะพิมพ์โดยใช้ฟิล์มพีวีซีแบบสูญญากาศผ่านการพิมพ์ทับ, การพิมพ์ดิจิตอล กระบวนการซิลค์สกรีน และจะยึดติดกับพื้นผิวโดยการดูดแบบสูญญากาศ