สติ๊กเกอร์เจาะรูคอมพิวเตอร์

สติ๊กเกอร์เจาะรูคอมพิวเตอร์

สติ๊กเกอร์เหล่านี้เป็นสติ๊กเกอร์ดวงเปล่า เพื่อให้ลูกค้านำไปพิมพ์รายละเอียดต่างๆ สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์ โดยการเพิ่มความแม่นยำในการพิมพ์ด้วยการเจาะรูด้านข้าง สำหรับใส่ได้พอดีกับเครื่องพิมพ์

 

Computer Punched Labels & Stickers