ผลิตภัณฑ์ฉลากสติ๊กเกอร์และสติ๊กเกอร์

ผลิตภัณฑ์ฉลากสติ๊กเกอร์และสติ๊กเกอร์

ผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ของเราเป็นฉลากแบบเคลือบเงา, เนื้อกระดาษผิวด้านธรรมดา, ไวนิล, โพลีเอสเตอร์ หรือฉลากแบบใส  ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับสินค้าอุปโภคบริโภค เช่นป้ายสัมภาระ, ป้ายชื่อที่อยู่, ราคาหรือป้ายคำแนะนำ โดยสามารถพิมพ์สี หรือพิมพ์รูปภาพลงบนฉลาก และตัดให้เป็นรูปร่าง หรือขนาดตามต้องการได้

 

Product Identification Label Image