ฉลากและสติ๊กเกอร์แบบรัน-เรียงตามตัวเลข

ฉลากและสติ๊กเกอร์แบบรัน-เรียงตามตัวเลข

ฉลากกลุ่มนี้เหมาะสำหรับพิมพ์บาร์โค้ด (สามารถอ่าน IR ได้) และยังใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ขนาดน้ำหนัก หรือเครื่องพิมพ์โอนความร้อนอื่น ๆ