ฉลากและสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

ฉลากและสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด

ฉลากบาร์โค้ดได้กลายเป็นเทคโนโลยีของทางเลือกสำหรับระบบสินค้าคงคลัง-มูลค่าสินทรัพย์ บาร์โค้ดช่วยให้สามารถติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายของข้อมูลที่บันทึกไว้ ด้วยขั้นตอนการสแกนจะถูกเก็บไว้ในเครื่องอ่านรหัสแบบพกพา ซึ่งจะช่วยในการดาวน์โหลดและเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ

 

Barcode Labels & Stickers (1)