พิมพ์ด้วยความร้อน & ฉลากบาร์โค้ดและสติกเกอร์

พิมพ์ด้วยความร้อน & ฉลากบาร์โค้ดและสติกเกอร์

เรามีฉลากดวงเปล่าแบบม้วนขนาดกำหนดได้ตามต้องการเป็นฉลาก

ที่รองรับการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน และการพิมพ์ด้วยความร้อนโดยตรง

ดังนั้นเราสามารถทำการพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อสร้างบาร์โค้ดที่อ่านได้ด้วยอินฟราเรด, ฉลากที่มีหมายเลขซีเรียลตัวแปร หรือแม้กระทั่งการพิมพ์ถ่ายโอนฐานข้อมูลด้วยความร้อน