ฉลากและสติ๊กเกอร์ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน UL

ฉลากและสติ๊กเกอร์ที่ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน UL

บริษัท ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงส่วนมากมักต้องการ

ให้ส่วนประกอบและอุปกรณ์ได้รับการยอมรับ UL (Underwriter Laboratories) ฉลากและสติ๊กเกอร์ช่วยแสดงการรับรองว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง

สติกเกอร์และฉลากโพลีเอสเตอร์ UL ของเรา ได้รับการรับรองว่ามีความทนต่อแอลกอฮอล์,สารเคมีและความร้อน ซึ่งมีแบ่งเป็นสามสี : เงิน ขาวและใส

 

 

UL Recognised Labels & Stickers Image