นโยบายคุณภาพ

 

“ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ และตรงต่อเวลาทุกครั้ง”

เป้าหมายของเราคือการบรรลุผล รักษา และ เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการที่มีคุณภาพ ผ่านการทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมของทุกคนในบริษัท

 

Read More


Commited to 

Total Quality  Management in our Products and Services

For converting labels and printing requirements in any industry, Laser Printing

possesses the experience and capabilities to deliver solutions

efficiently and competitive pricing.