แผ่นโพลีคาร์บอเนตซ้อนทับ

แผ่นโพลีคาร์บอเนตซ้อนทับ

วัสดุนี้สามารถทนต่อความร้อนและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม

ด้านอิเล็กทริก ทำโดยการพิมพ์ซิลค์สกรีนเพื่อความหลากหลายของของงานเช่นแผ่นป้ายสำหรับเครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์, แผงควบคุมและอื่น ๆ อีกมากมาย

 

Poly Carbonate Overlay Image