ฉลากและสติ๊กเกอร์โลหะโครเมี่ยม

ฉลากและสติ๊กเกอร์โลหะโครเมี่ยม

ใช้สำหรับการรับประกันและปิดผนึกผลิตภัณฑ์ ได้รับการยอมรับจากสถาบัน UL / CSA และผลิตขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ต้องการป้องกันการลบฉลากโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผลิตภัณฑ์ของตน